June 2020 Update

June 2020 Update I’n cleifion ffyddlon, Gobeithio eich bod chi a’ch teuluoedd yn cadw yn staff ac yn iach. Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn anodd i ni gyd, ac rydym ni yma yn y practis yn ddiolchgar ac yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth a’ch amynedd dros y cyfnod anodd yma. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi…